Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radar - Dobro versus zlo?

21. 7. 2007
Velmi zajímavou jsem shledal diskusi herce a senátora Tomáše Töpfera a režisérky Věry Chytilové o radaru na ČT 24 dne 16. 7. 2007. Šlo totiž o ukázkové ztělesnění obrazu české debaty veřejné. Týž obsah i forma, jen mediálně působivější, protože zhuštěno do komplexní a intensivní debaty dvou známých osobností. Diskuse plasticky ukázala, jak nevděčná a obtížná je snaha vést mimoběžnou debatu, tedy debatu racionálních argumentů proti nefér předivu emocí, lží, překrucování, desinformací a argumentačních a debatních faulů, zaměřenému na tříštění argumentace partnera a na matení a obelhávání občanů. Jde o debatu dobra a zla.  


Pravda vítězí nad lží

Senátorova věcná, na faktech založená a profesionální argumentace odrážející přístup vlády smetla v každém detailu obsahu i formy emotivní - prostou argumentů a založenou na nepravdách a strašení občanů - pseudoargumentaci paní režisérky odrážející výkřiky odpůrců radaru označujících se za české osobnosti, přičemž valná většina z nich je veřejnosti neznámá. Signatáři dopisu 55 neřekli, nakolik se inspirovali dopisem 50 amerických osobností presidentu Clintonovi z 26. června 1997 (kritizoval rozšiřování NATO). Tak či onak, lze vidět dva zásadní rozdíly. Signatáři dopisu Clintonovi byli skutečně známými a respektovanými osobnostmi celého spektra americké politické scény. Za druhé, nastolili skutečné argumenty proti rozšiřování NATO, čímž přispěli do debaty. Mít jiný názor je plně legitimní, důležité ovšem je, jak je presentován a aby byl založen na skutečných argumentech.


Protože paní Chytilová na mě nepůsobila, že by chtěla skutečné argumenty slyšet, vyvstávají otázky po důvodech jejích přístupů: Rozumí mezinárodní bezpečnosti? Rozumí historii? Rozumí Ústavě? Nesouhlasí s vládou? Nesouhlasí s Amerikou či její současnou vládou? Straní někomu jinému? Je proti všem a všemu? Zneužil někdo její důvěřivosti k vlastním cílům? Ani neznalost nemusí být považována za nelegitimní. Je ale nedobré, že vyřkla - přičemž nijak nedokladovala - své domněnky o údajné korupci.


Rozhodování založené na odpovědnosti a mandátu, v zájmu občanů, s úctou k občanům

Diskuse obnažila nebezpečný fígl mediálních debat užívaný těmi, kdo zneužívají veřejnosti. Rozhodování hnané popularitou bývá upřednostňováno namísto rozhodování na základě odpovědnosti a - N.B. ústavního - mandátu, rozhodování ve prospěch zájmů občanů a s úctou k občanům. Při šermování procenty nepodpory se zamlčuje, že většina obyvatel souhlasí s jednáním s Američany o radaru. Překrucována je i podstata a stav debaty v Kongresu USA.


Plíživá neochota dostát odpovědnosti a jasně se vyjádřit PRO radar

Novým problémem některých se stává, namísto zmíněné nemožnosti se bránit, neochota bránit a říci jednoznačně, zda jsou PRO či PROTI radaru.

Součástí taktiky bývá schovávání se za jiná dílčí témata, často neopodstatněná, nerealistická či realitu popírající, jež mají zastřít skutečný cíl - házet vládě a parlamentu klacky pod nohy při schvalování radaru. Praporečníkem této taktiky je referendum.


Silnějším kalibrem je ještě důmyslnější argument - odpůrci radaru (rozuměj: americké přítomnosti) deklarují, že mají rádi USA a/nebo Američany, ovšem s jednou výjimkou. Nepodpoří radar. Mají tedy rádi spojence, ale nejsou ochotni ho bránit, a to ani tehdy, škodí-li tím zájmům vlastních českých občanů.
 

Dopis by bylo možné zlehčit, nešlo-li by ovšem o hazardování s věcí výsostné důležitosti - s bezpečností republiky a každého občana. Neodmítám, ba vítám každý jiný názor, je-li férově vyargumentovaný a presentovaný.


Paní Chytilová dokázala nesmyslnost referenda

Paní Chytilová také bezděky vyšachovala sama sebe vyjevením rozpolcenosti své argumentace. Úporně razila neobyčejnou míru neznalosti a fabulace. Nevidí hrozby, nevidí Američany coby historicky, aktuálně i výhledově nejspolehlivějšího českého spojence, odmítá dostát článku 5 Washingtonské smlouvy o pomoci spojencům za ohrožení, nevidí dennodenní, již po měsíce běžící veřejnou debatu, nevidí informace vlády, nevidí otevřenost, s níž o tématu informují vysocí představitelé americké vlády, nevidí, že potřebu obrany proti nim uznali i Rusové. Obranný systém vydává za útočný. Dokonce klade otázky už dlouhé měsíce ze všech stran zevrubně odpovězené, neklikla na server třeba ministerstva zahraničních věcí.


Při vědomí toho všeho se cítí povolanější než odborníci a demokraticky zvolená politická representace, pročež paní režisérka chce rozhodovat místo nich, sama, v ... referendu.

Zcela prozíravě moderátor diskuse odtušil, že obrázek si udělá každý z diváků sám. Udělal. Slyšel jsem o několika lidech z těch, co s podporou radaru váhali či byli spíše proti, kteří okamžitě po této presentaci paní režisérky konvertovali mezi zastánce radaru.


Zlomme žehrání na osud, posilujme svou odhodlanost nést odpovědnost

Nikdo neví všechno a asi se nelze divit, že paní režisérka - přičemž nic nemíním osobně, její postoje jen kompaktně representují chování širší skupiny odpůrců - dělá analýzu redukovanou o zásadní faktory. Je ale smutné a nešťastné pozorovat, kam až mnozí odpůrci radaru jsou svolni zajít v ostentativním odmítání diskutovat či aspoň naslouchat a ctít spoludiskutéra. Je varovné vidět tu míru pohrdání názory českých občanů a českou i spojeneckou bezpečností.


Přitom právě my, Češi, často žehráme na dějinná příkoří. Za nemožnost nedvojsmyslně a rázně se postavit na stranu dobra a zodpovědně bojovat za bezpečnost vlastní i spojeneckou a dostát závazkům vůči našim spojencům jsme my, Češi, tolikrát draze platili. Nezapomínejme.


Budoucnost vítězí nad minulostí

Podobně jako na české scéně tato televizní debata ztělesňuje debatu veřejnou, ztělesňuje mezinárodně debata o radaru debatu o západní civilizaci. Boj o radar je bojem o budoucnost a bezpečnost republiky, Evropy, Spojených států, celého západního společenství proti zhusta nevyzrálým, negativistickým či nepřátelským postojům minulosti.


V pondělní televizní diskusi i jejích dopadech dobro zvítězilo nad zlem. Ve stejný výsledek jistě vyústí i debata veřejná. Podobně, jako tomu bylo i v případě debaty o členství v NATO, jíž se debata o radaru v mnohém podobá. I v oné debatě se nadpoloviční podpora členství v NATO před vstupem rychle vyšplahala - na základě zkušeností s přínosy členství - na tři čtvrtiny, kde dlouhodobě setrvává. Češi a Češky si totiž, vzdor rafinovaným - a náležitě sponsorovaným - desinformačním kampaním, obrázek udělat dokáží. Skoncujme s dětinskostí, postarejme se o děti.


Libor Beneš doktorand, Vysoká škola ekonomická v Praze

zdroj zde

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

historie?

(Ondra, 9. 8. 2007 20:03)

Je zajímavé neustále poukazovaní na historii když se to hodí (podíl na osvobození Československa) a její přecházení, když se to do krámu nehodí (vyzbrojení Talibanu, organizované státní převraty) - pro rýpavé bych zdůraznil, že se jedná pouze o příklady nesouvisející s následujícím. Problém je v tom, že radar má řešit současnost, respektive budoucnost a historie s tím nemá co dělat. Pokud někdo nechápe, že vystavět radar v Brdech je jako namalovat si na p...l terč, je zabedněný. Člověk nemusí mít vystudovaný West Point, aby pochopil, že vyřazení obraných prostředků protivníka je prioritou útočníka. Otázka tedy není o tom, zda tady chceme radar, ale zda jsme ochotni riskovat neuvážené rozhodnutí třetí strany (tedy USA, protože v současné situaci neexistuje stát,který by proti USA použil masivní raketový útok). Já osobně bych to rozhodně riskovat nechtěl - alespoň za podmínek, které "vyjednala" naše "vláda".

add Vy byste se bránili Německu?

(O.Kužel, 5. 8. 2007 22:51)

Přesné a výstižné, navíc...na Československém území žilo pár sudetských němců, tedy abych byl přesný dostatek na to, aby se naše pohraniční pevnosti musely bránit z obou stran.

Co se týče argumentů pana Töpfera, znám ho osobně z divadla na fidlovačce. Pán je herec, nikoliv ale schopný umělec, pán byl hlavou tohoto divadla a dosud je šedou eminencí, nikoliv zdatným ředitelem, pán si umí hrát na odborníka...ale je skutečně odborníkem? Odborná přednáška přetlumočená laikem je to nejlepší pro šíření fám. Jak myslíte, že to je s ním a jeho poradci? Věříte mu? On studoval ČVUT? On studoval přírodní vědy snad na CUNI? Na MUNI? Studoval sociologii? Né....nikoliv. A vy jeho tvrzení budete brát za hodnotná? Média nejsou proto aby se poslouchala, ta jsou proto aby se jim věnovala jen okrajová pozornost. Zbytek si najdete v odborných časopisech a publikacích, vlastní zkušeností a stále...nic z toho neposlouchejte. Jen si z toho utvořte vlastní názor a vemte v potaz co nejvíc dostupných informací a když je budete hodnotit, žádné nezavrhujte.

drobný rozpor

(Mates Ch., 30. 7. 2007 22:54)

co opravdu nesnáším je ,, chování stáda,, - samozřejmě u lidí. V článku je lid - stádo označováno za - nekompetentní, historie neznalé, nezodpovědné atd. Ale od tohoto ,, stáda se chce, aby ztichlo a přijalo to co jim podstrkuje garnitura znalých, kompetentních a odpovědných politiků. Takových, kteří nám vytváří zákony s jejichž dodržováním mají sami potíže, takových, které se čerstvě schváleny musí novelizovat, takových, kteří napříč politickým spektrem nejsou zodpovědni za nic - krachy podniků, bank, tunelování národního hospodářství. Tak mě, drzému jedinci ze stáda řekněte, proč bych jim měl sakra věřit?

Vy byste se bránili Německu?

(Dragon, 24. 7. 2007 14:33)

Ano, Československá armáda měla 2,5 mil. mužů ve zbrani, Německá 2 miliony. V roce 1938 ovšem. Bránili bychom se několik týdnů. Hrdinové. Národy, které se takto v podobné situaci bránili jsou odvážné, dnes už ale neexistují, leda na historických mapách. Jak nám kdy Amerika pomohla? Údajně nás třikrát zachránila? To jsou ty roky 1938, 1968? Kdy pro nás náš slavný spojenec nehnul prstem? :-D

Z jedné diskuse s paní Parkanovou.

(Marty, 24. 7. 2007 7:46)

Hlavně konec je na vzdělaného člověka a navíc ministra úžasný.

Paní ministryně začala diskutovat zvesela, na úvod hodila do placu několik pádných argumentů o nebezpečí, které nám hrozí z Íránu a Severní Koreje, jejichž režimy, disponující špičkovými technologiemi, kupodivu nemyslí na nic jiného než na vypálení záludné balistické rakety proti mírumilovným USA, případně, nebude-li foukat vítr správným směrem, tedy alespoň do České republiky, jejíž zásah asi vůdce států Osy zla rozechvěje blahem. Nechme však paní ministryni její názor, ačkoli ji lituji, žije-li neustále ve strachu před touto palčivou hrozbou.

Dále jsme se dozvěděli, že radarová základna USA není ve světě vůbec nic neobvyklého, ba dokonce snad obtížného. Právě takové přeci stojí mimo území USA přeci i ve Skotsku (světe div se, že, pane Blair) a v Dánsku (o Japonsku paní ministryně asi ještě neví) a nikdo samozřejmě nedemonstruje, proč také, naopak, všichni mají zřejmě radost. Zde ale utrpěla paní ministryně ve svém vystoupení první úder, a sice, když jí její oponent jemně sdělil, že „dánský“ radar nezkrášluje architekturu kodaňského předměstí, jak se paní ministryně dosud, patrně jako poslední v ČR, domnívala, ale stojí v tisíce kilometrů vzdáleném a z evropského pohledu velmi řídce osídleném Grónsku. Následně byla paní Parkanová ujištěna, že nikde na světě nestojí podobné zařízení v tak hustě osídlené a zároveň rozlohou tak nepatrné oblasti, jako jsou střední Čechy. Od chvíle tohoto zjištění začal výraz paní ministryně, vypůjčme si termín z krásného Menzelova filmu „Konec starých časů“, připomínat dřevěné hračky. Diskuze pokračovala a oponent základny, poslanec ČSSD Zaorálek (nedělejme si iluze, že být jeho strana ve vládě, nehájil by naopak výstavbu základny), uvedl celý sled argumentů, proč umístění základny cizí mocnosti tak, jak je navrhována, není pro ČR výhodné. Není účelem tohoto článku je opakovat, věřím, že je známe již všichni. Na to moderátor vyzval ministryni, aby reagovala. Paní Parkanová se však zmohla jen na kouzelné prohlášení, že v té záplavě své argumenty zapomněla. Nevím, kolik lidí si v té chvíli uvědomilo symbolický význam tohoto momentu, ale doufám, že co nejvíce. Ono opravdu není těžké zapomenout argumenty, pokud jsou tak slabé, že jimi skutečně nepřesvědčíte ani sám sebe. Není těžké zapomenout argumenty, které jsou jen snůškou účelových zdůvodnění.

Tak vidím,

(Marty, 24. 7. 2007 7:41)

že cenzura funguje.Už těm Vašim názorům rozumím.Jsou v primcipu stejné,jako komunistické,jenže z druhé strany.

Chachare,

(Marty, 23. 7. 2007 19:43)

mysli si co chceš,pan Horský může též.
Ano,Čehůn vždycky zaleze,ale někomu do zadku.Němcům,Rusům,teď dalším.Kdo to bude za dalších 20 let?Kolik procent Čechů za války kolaborovala?Raději po tom nepátrejte.

Pane Horský,jste tu jediný,který tu vystupuje v diskuzích pod svým "pravým" jménem,tak proč bych měl já být druhý.Možná jsem si měl nějaké vymyslet,nejépe s titulem?
A jen bych ještě dodal,ten úsudek autora není zas až tak zdravý.
Jinak se mi vede celkem slušně a nemám potřebu být plný nenávisti.Spíš se snažím odhalit principy pravé demokracie,které Vy asi nikdy nepoznáte.Podíl USA na druhé světové válce nikdo nepopírá,stejně jako se nedá popřít jejich podíl na rozdělení Evropy.A co poválečné spolupráce a ochrana bývalých členů SS.Měli by jste si o tom nejprve něco přečíst a pak diskutovat.Takhle slepě věříte jedné věci,jedné ideologii,stejně jako lidi tady v roce 1948 věřili v zázrak a neomylnost komunismu.Vše ale ukáže čas.No a ze záznamu je podle mého skromného programátorského názoru jasné,že dát tyto dva lidi vedle sebe,byl záměr.Veřejnoprávní televize je bohužel jedním z médií ovládaných vládou.Nemusíte souhlait,ale to je tak to jediné co s tím můžete dělat,stějně jako každý jiný v otázce referenda.

A pane Horský,dejte už pokoj s tím vzděláním.Je plno lidí,co nemají tituly a v hlavě to mají víc v pořádku než jakýkoliv docent.Vám to ale asi nemá cenu vysvětlovat,že?

A Chachare,jsem slušně vychovaný,tak kolem sebe neplivu.Jestli jsi něco zahlédl,musel to být výhradně Tvůj hlen.Hezký večer.

ale ale, marty

(Chachar, 23. 7. 2007 17:13)

kdyby USA nevstoupilo do ll.světové války, tak se protáhla, Adolf by získal svou zázračnou zbraň (atomovou bombu) a tys tu dnes blbě nežvanil, protože bys nebyl! Pan Horský má pravdu, jsi plný nenávisti a hnid, zřejmě se ti moc nedaří, a tak pliveš okolo sebe, zbabělče!
I ti bosí Habešani se bránili, jen Čehún vždycky zaleze!

Marty,

(Josef Horský, 23. 7. 2007 17:05)

kritizujete tu postoje někoho, kdo se podepsal pod své názory pravým jménem, snažíte se zesměšnit jeho zdravý úsudek, a svým souhlasem se směšným kvokáním soudružky Věry Chytilové, která evidentně trpí kultem své osobnosti, a nynějším přiznáním, že jste nedostudovaný technik, jen ukazujete, že jsem se trefil do černého.

Pane Horský,

(Marty, 23. 7. 2007 15:18)

nemám vůbec pocit,že by z mého příspěvku čpělo něco jako závist nebo snad vřed.Takto atakujete každého s jiným názorem?
Jinak jsem technolog,programátor a mé jméno je v tuto chvíli bezpředmětné.Ačkoliv jsem studoval vysokou školu,kterou jsem nedostudoval(důvody si nechám s Vaším laskavým svolením pro sebe),myslím si,že žádný titul není zárukou dobra,cti,upřímnosti,pravdy.Jestli měříte lidi tímto měřítkem,myslím, že trpíte vředy více než si myslíte o vředech ostatních.Snad se jednou vyléčíte.Přeji Vám to.

Marty,

(Josef Horský, 23. 7. 2007 14:58)

a co ty, jaké je tvoje ctěné jméno,
jaký máš titul,
a čemu mimo závisti, vředu bublající zloby a hnisu rozumíš ty, anonyme?

Opravdu?

(Marty, 23. 7. 2007 13:30)

Vážený pan doktorante,
po přečtení Vašeho příspěvku mi běhá mráz po zádech.O to více,když si pak přečtu nějaký rozhovor z "porevolučních" let s člověkem,kterého si hodně vážím a který už,škoda pro nás,ale asi dobře pro něj,dlouho není mezi námi.Ten člověk se jmenoval Karel Kryl.Určité jeho odpovědi vyjadřovali obavy z toho,kam vývoj bude směřovat.Děsí mne,jak hluboce se nemýlil.Děsí mne,že je v tomto národě tolik lidí,kteří jsou slepě za vůdcem s absolutní neochotou přemýšlet.Nemyslet na své blaho, ale právě na to dobro.

Dovolte mi,abych reagoval na některé Vaše otázky.
Odpovězte mi prosím,Vy rozumíte mezinárodní bezpečnosti? Rozumíte historii? Rozumíte Ústavě? Souhlasíte s vládou USA?A myslíte, že pan Töpfer rozumí mezinárodní bezpečnosti? Rozumí historii? Rozumí Ústavě?A je odborníkem v oblasti fyziky,radarových technologií,lékařství?Je tímto odborníkem pan Vondra nebo Topolánek?Rozumí oni mezinárodní bezpečnosti?Kdo nám zaručí,že po postavení radaru spojené státy nezaútočí v rámci "preventivní" války na jiný stát.A fronta bude právě tady u nás,v Evropě.Nedivím se,že jejich politice plno lidí nevěří a nevěří jí ani občané spojených států.Jen se bojí pane doktorante,jen se bojí se proti vládě postavit.Bezmezná poslušnost totiž předpokládá nevědomost těch,co mají poslouchat.Proto je lidem stále vnucováno,že tomu nerozumí a tudíž o tom nemohou rozhodovat.Tento pricip má už ale pramálo společného s demekracií.Politiků se nemá věřit,politici se musí kontrolovat.To je demekracie.A ať už byla slova pana Töpfera jakkoliv zabalena do hezkého obalu,slova pní Chytilové,i když byla řečena ,jak se říká,jak jí zobák narost,bylo v nich asi víc pravdy a citu pro situaci,než ve slovech pana senátora.Nevím jak Vy,ale já si nemyslím že současná politika USA je politikou dobra a nemyslí si to ani většina občanů naší republiky.A pokud se nepletu,vládu platí právě občané této republiky,proto právě ona by se měla přestat chovat arogantně a měla by začít sloužit tomu,komu sloužit má.Neochotu diskutovat jsem zatím viděl jen na straně vlády,ptože vláda je rozhodnuta.Pokud je někdo rozhodnutý a přesvědčený o správnosti svého názoru,nechce přece diskutovat,aby ho někdo přesvědčoval o opaku,že?A možná právě z toho vychází nervozita lidí s odlišným názorem.A co se historie týče,ptám se,kdo nechal rozpoutat 2. světovou válku?Kdo se podílel na rozdělení poválečné Evropy?Právo na rozohdování, jak naložit se svým státem, mají v demokracii jen jeho občané.Váš příspěvek je opět zabalen do líbivého pozlátka s diplomatickým vzorem,to ale nemusí znamenat,že vyjadřuje správný nebo dokonce rozumný názor.